Nowe godziny otwarcia żłobka od 1 września

Drodzy Rodzice, 

od 1 września żłobek będzie czynny w godzinach: 6.30 - 16.30 do odwołania.

Cieszymy się, że po ostatniej aktualizacji Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 możemy objąć opieką wszystkie nasze maluchy, jednak nadal pracujemy w reżimie sanitarnym.