Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Wiosna bez pneumokoków”

Dzieci do ukończenia 5 roku życia (urodzone w latach 2013-2016), które nie podlegają obowiązkowi szczepień

oraz dotychczas nie były zaszczepione przeciw pneumokokom, będą mogły nieodpłatnie skorzystać ze szczepienia

10 walentną szczepionką o nazwie Synflorix.

Zainteresowany Rodzić powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

(przychodnia, do której zadeklarowane jest dziecko)

– kwalifikacja do szczepienia w poradni dzieci zdrowych powinna odbyć się najpóźniej do 20 kwietnia 2018 r. 

 Liczba dostępnych szczepionek i czas akcji są ograniczone.

 

 

w załączeniu:
1. pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

2. komunikat Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów

3. plakat pneumokoki