Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1.90 zł/za 1 godzinę sprawowanej opieki, czasu deklarowanego według pakietów godzinowych 8, 9, 10 godzin, zawartych w umowie o świadczeniu usług żłobka;  np.; (1,90 x 8h x ilość dni roboczych w miesiącu)

Opłata za całodzienne  wyżywienie dziecka w żłobku  wynosi:

a) 10 zł/dzień dla dzieci żywionych standardowo (10 zł/dzień x ilość dni roboczych  w miesiącu)

b) 12 zł/dzień dla dzieci żywionych z uwzględnieniem diet ze wskazań lekarskich (12 zł/dzień x ilość dni roboczych  w miesiącu)