Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Cennik / Opłaty w Żłobku

Opłaty w Żłobku

  Zgodnie z uchwałą  Nr LXIV/397/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 września  2014 r.

  • Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1.90 zł/za 1 godzinę sprawowanej opieki, czasu deklarowanego wg. pakietów godzinowych 8,9,10 h, zawartych w umowie o świadczeniu usług żłobka;  np.; (1,90 x 8h x ilość dni roboczych w mies.)
  • Opłata za całodzienne  wyżywienie dziecka w żłobku  wynosi: – (8 zł/dzień x ilość dni roboczych  w mies.)

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  na dane: 

Samorządowy Żłobek  w Siechnicach ul. Adama Mickiewicza 16, 55-011 Siechnice

na rachunek bankowy: B.S Oleśnica  o  Nr 96 9584 1092 2010 1002 6762 0004

W tytule prosimy podawać : imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.

W sytuacji zwłoki będą naliczane  ustawowe odsetki.

  • Rodzice/opiekunowie prawni nie ponoszą opłat za  pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godz. 8.00 na tel. 071 750 90 50,  skutecznie  powiadomią żłobek o nieobecności dziecka.
  • Wówczas w przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za jego pobyt ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu,
  • Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i wyżywienie podlegające zwrotowi będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca lub zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka.
  • Wcześniejsze odebranie dziecka ze żłobka nie wpływa na wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku i opłaty za wyżywienie za dany dzień.