O żłobku

Jesteśmy placówką Samorządową, która działa od 1 Września 2014 r.

Publiczny żłobek  powstał dzięki dotacji w wysokości ok. 2 mln zł  z  ministerialnego programu „Maluch”. W ramach projektu utworzone zostało  90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W budynku  wydzielone zostają pomieszczenia umożliwiające utworzenie czerech grup wiekowych dzieci.  Dla każdej grupy przewidziano indywidualne pomieszczenia: bawialnia, sypialnia, jadalnia, szatnia, łazienka. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi ok.867 m2, a kubatura obiektu to ponad 5100 m3. Co ważne dla milusińskich – powierzchnia bezpiecznego placu zabaw  zajmuje  ok. 600 m2.

Przewidując utrzymanie trendu demograficznego w gminie, budynek żłobka został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego rozbudowę. W drugim etapie, o ile pojawi się taka potrzeba planuje się rozbudowę żłobka tak, aby możliwe było zapewnienie opieki dla kolejnych 70 dzieci, co da łącznie 160 miejsc żłobkowych.

Obiekt spełnia wszystkie kryteria w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, a  w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca  2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

W dniu 30 sierpnia 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego Publicznego Żłobka w Siechnicach, z udziałem gospodarza gminy Burmistrza Siechnic Milana Ušáka oraz przedstawicieli władz wojewódzkich  i powiatowych, a także mieszkańców gminy.